Župa

Župa Gospe od Pojišana osnovana je 28. svibnja 1944. godine, broji oko 11500 tisuća župljana, a obuhvaća dijelove kotara Bačvice, Gripe i Lučac.