Sakramenti

KRŠTENJE

 

 

 

 

 

Potrebni dokumenti:

 • izvod iz matične knjige rođenih za dijete,
 • dokaz o crkvenom vjenčanju roditelja (ako su crkveno vjenčani),
 • podobnost kumova za kumovanje (vidi uvjeti za kumstvo na dnu stranice)
 • ako niste naši župljani, potrebno je donijeti dozvolu župnika sa župe kojom pripadate

 

EUHARISTIJA – PRIČEST

OBAVEZNO ZA PRVOPRIČESNIKE:

– redovito pohađanje vjeronauka

– PJEVANJE: subotom u 9:00

– SVETA MISA NEDJELJOM U 11:30
Djeca koja se pripremaju za ovaj sakrament u našoj župi, a krštena su u drugoj župi trebaju donijeti krsni list.

 

SVETA POTVRDA (KRIZMA)

 

 

 

 

 

 

U našoj župi pripremu za svetu krizmu (potvrdu) redovito primaju vjeroučenici prvog i drugog razreda srednje škole koji žive na području naše župe.

Ukoliko krizmanik nije s naše župe mora od svog župnika tražiti dozvolu da se krizma van svoje župe i donijeti potvrdu od istog.

 

Od kandidata za sakrament potvrde se traži da:

 • redovito pohađa školski i župni vjeronauk (tijekom prvog i drugog razreda srednje škole),
 • redovito pohađa nedjeljnu svetu misu i prima sakramente,
 • svlada određeno znanje o vjeri i crkvi.

Dokumenti koji su potrebni:

 • potvrda ako su kršteni izvan ove župe,
 • posvjedočenje sposobnosti kumova za kumovanje (vidi uvjeti za kumstvo na dnu stranice)

 

SAKRAMENT ŽENIDBE (VJENČANJE)

Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja” (Mt 19,6)

                                      

Ženidba je velika odluka koju zaručnici donose pred licem Božjim koju ne mogu opozvati. Čestitamo svim zaručnicima na odvažnoj odluci pristupa sakramentu ženidbe i stvaranju nove katoličke obitelji. Sveta Obitelj bila vam vodilja i uzor u vašoj obitelji sagrađenoj na čvrstim temeljima zajednički prihvaćenog sakramenta ženidbe! Nagradio vas Otac obiljem blagoslova i dječjeg smijeha i radosti u vašim obiteljima i domovima.

Zaručnici koji se žele vjenčati trebaju obaviti zaručnički tečaj, (to mogu učiniti u Splitu u Konkatedrali Svetog Petra, Stepinčeva 1, tel. 540-609. Raspored tečaja na koji se trebate prijaviti je izvješen na oglasnoj ploči prekoputa ulaza u župni ured) i javiti se u župni ured radi dogovora i ispunjavanja potrebnih dokumenata.

Dakle, u župu vjenčanja potrebno je donijeti:

– Krsni i slobodni list, ne stariji od 6 mjeseci (dokaz da je netko kršten i da je slobodnog stanja, tj. da dosad nije sklapao crkvenu ženidbu). Ako je netko kršten u župi u kojoj će biti vjenčanje ne treba tražiti krsni i slobodni list (podatke će župnik potražiti u Matici krštenih). Svi oni koji nisu kršteni u župi u kojoj će sklapati ženidbu trebaju donijeti navedene dokumente iz župe u kojoj su kršteni.
– Izvadak im matične knjige rođenih (vrijedi za stranku koja je nekrštena)
– Potvrda o pohađanju zaručničkog tečaja
– Potvrda o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka (izdaje ju matičar)

Preporuka:

Pogledajte: https://www.bitno.net/obitelj/kako-se-crkveno-vjencati/

 

 BOLESNIČKO POMAZANJE

 

Među sedam svetih sakramenata, koji nam stoje na raspolaganju kao sredstva na našem putu spasenja, nalazi se i sakramenat kojeg zovemo bolesničko pomazanje.
Uz sakramenat svete Ispovijedi ovaj sakramenat ubraja se među sakrament ozdravljanja. Njime Crkva izražava brigu i za svoje članove koji trpe, pokazujući da ih ne zaboravlja, nego na njih misli, pomaže im i za njih moli, preporučajući ih Gospodinu Isusu da ih spasi, onome koji nevolje uzima na se i sam trpi. ˝On slabosti naše uze i boli ponese!˝ (Mt 8,17)

Izvor: http://www.zupasvmateja.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=76:bolesnicko&catid=48:sakramenti&Itemid=68

 

UVJETI ZA KUMSTVO

Crkva je naznačila koji su uvjeti za izbor kuma ili kume:

 • mora imati potrebnu kanonsku dob (navršenih 16 godina),
 • katolik,
 • mora imati sakramente kršćanske inicijacije (krštenje, pričest i krizma)
 • ako je u braku, da je crkveno vjenčan
 • ako je crkveno vjenčan da nije rastavljen
 • da provodi život u skladu s vjerom i preuzetom službom

Dakle, biti kum ili kuma je crkvena služba. I zato Crkva preporuča da se izabiru kumovi koji žive kršćanskim životom. Kumstvo jest duhovno srodstvo.

Po kanonskom pravu kod vjenčanja su prisutni samo svjedoci, a ne kumovi (svojim potpisom svjedoče ženidbi)!