Sakramenti

KRŠTENJE

Potrebni dokumenti:

 • izvod iz matične knjige rođenih za dijete,
 • dokaz o crkvenom vjenčanju roditelja (ako su crkveno vjenčani),
 • podobnost kumova za kumovanje (vidi uvjeti za kumstvo)
 • ako niste naši župljani, potrebno je donijeti dozvolu župnika sa župe kojom pripadate

 

EUHARISTIJA – PRIČEST

OBAVEZNO ZA PRVOPRIČESNIKE:

– redovito pohađanje vjeronauka

– PJEVANJE: subotom u 9:00

– SVETA MISA NEDJELJOM U 11:30
Koji su kršteni u drugoj župi trebaju donijeti krsni list.

 

SVETA POTVRDA (KRIZMA)

U našoj župi svetu krizmu (potvrdu) redovito primaju vjeroučenici prvog i drugog razreda srednje škole koji žive na području naše župe. Ukoliko krizmanik nije s naše župe mora od svog župnika tražiti dozvolu da se krizma van svoje župe i donijeti potvrdu od istog.
Od kandidata za sakrament potvrde se traži da:

 • redovito pohađa školski i župni vjeronauk,
 • redovito pohađa nedjeljnu svetu misu i prima sakramente,
 • svlada određeno znanje o vjeri i crkvi.

Dokumenti koji su potrebni:

 • potvrda ako su kršteni izvan ove župe,
 • posvjedočenje sposobnosti kumova za kumovanje (vidi uvjeti za kumstvo)

 

SAKRAMENT ŽENIDBE (VJENČANJE)

                                      

Zaručnici koji se žele vjenčati trebaju obaviti zaručnički tečaj, (to mogu učiniti u Splitu u Konkatedrali Svetog Petra, Stepinčeva 1, tel. 540-609) i javiti se u župni ured gdje se namjeravaju vjenčati. U župnom uredu gdje su kršteni potrebno je izvaditi krsni slobodni list, ne stariji od šest mjeseci, koji zaručnici predaju u ured župe u kojoj će se vjenčati. Također od matičnog ureda treba donijeti papire o sklapanju ženidbe.

 

Pogledajte: http://www.bitno.net/obitelj/kako-se-crkveno-vjencati/

 

 BOLESNIČKO POMAZANJE

 

Među sedam svetih sakramenata, koji nam stoje na raspolaganju kao sredstva na našem putu spasenja, nalazi se i sakramenat kojeg zovemo bolesničko pomazanje.
Uz sakramenat svete Ispovijedi ovaj sakramenat ubraja se među sakrament ozdravljanja. Njime Crkva izražava brigu i za svoje članove koji trpe, pokazujući da ih ne zaboravlja, nego na njih misli, pomaže im i za njih moli, preporučajući ih Gospodinu Isusu da ih spasi, onome koji nevolje uzima na se i sam trpi. ˝On slabosti naše uze i boli ponese!˝ (Mt 8,17)

Izvor: http://www.zupasvmateja.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=76:bolesnicko&catid=48:sakramenti&Itemid=68

UVJETI ZA KUMSTVO

Crkva je naznačila koji su uvjeti za izbor kuma ili kume:

 • mora imati potrebnu kanonsku dob (navršenih 16 godina),
 • katolik,
 • mora imati sakramente kršćanske inicijacije (krštenje, pričest i krizma)
 • ako je u braku, da je crkveno vjenčan
 • ako je crkveno vjenčan da nije rastavljen
 • da provodi život u skladu s vjerom i preuzetom službom

Dakle, biti kum ili kuma je crkvena služba. I zato Crkva preporuča da se izabiru kumovi koji žive kršćanskim životom. Kumstvo jest duhovno srodstvo.

Po kanonskom pravu kod vjenčanja su prisutni samo svjedoci, a ne kumovi (svojim potpisom svjedoče ženidbi)!