FSR

 

 

Franjevački svjetovni red ustanovljen je u nadahnuću i po djelovanju sv. Franje Asiškoga i dio je velike franjevačke obitelji koji se dijeli na Prvi red, Drugi red (klarise) i naš Franjevački svjetovni red, do nedavno poznat kao Treći red sv. Franje.

 

On je organizirano zajedništvo u kojem njeni članovi, nakon što polože zavjete, nastoje živjeti Evanđelje po primjeru sv. Franje. Svoje poslanje žive u svijetu i obitelji, vršeći svoje staleške dužnosti (nisu kao Prvi i Drugi red vezani uz samostane). Po kanonskom pravu Katoličke Crkve, Red ima pravnu osobnost u Crkvi.

 

Red vodi Internacionalno vijeće koje ima svoje sjedište u Rimu, svaki narod ima svoje Nacionalno vijeće, a na regionalnoj razini Područno vijeće.

 

Braća i sestre (tako se međusobno nazivamo i osjećamo) svoje zajedništvo na konkretan način proživljavaju u malim bratstvima ili zajednicama vezanim uz naše samostane i župe. Takve zajednice vodi Mjesno vijeće u koje je uključen i tzv. duhovni asistent (to je redovito svećenik – franjevac).

 

Susreti Franjevačkog Svjetovnog Reda odvijaju se u našem samostanu svaku srijedu poslije večernje svete mise u 19.00 sati.